Over mij

Naamloos-5U maakt kennis met Cees Oprins (1955), geboren in Breda en getogen in het Midden-Brabantse Gilze en Rijen. Ik was in de jaren 70 en 80 bestuurlijk actief in het sociaal cultureel werk en ouderenwerk. Twaalf jaar (1978 – 1990) was ik raadslid van de gemeente Gilze en Rijen, waarvan acht jaar fractievoorzitter.

Mijn loopbaan voltrok zich tot dusver bij woningcorporaties en een zorgonderneming. Ik woonde en werkte in Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Amsterdam.

Ik noem mezelf graag een ‘wereldburger’ en heb over veel dingen een mening. Mijn fascinatie verwoord ik het best in de tegenstelling snel – traag. Het is verbazingwekkend hoe snel internet en andere sociale media onze kennisontwikkeling, contacten en leefstijl hebben beïnvloed. Maar merkwaardig is de traagheid waarmee bijvoorbeeld in de zorg de toepassing van die middelen doordringt in de bedrijfsvoering. Ongelooflijk vind ik het tempo waarmee opkomende landen en continenten zich economisch ontwikkelen. In Europa sluiten we onze ogen daarvoor en heerst nog altijd het zoet van de welvaart en de illusie van de westerse hegemonie.

Rode draad in mijn leven en loopbaan is dat werken en leren sterk met elkaar verbonden zijn. Leren doe je, je hele leven lang: deels gekozen en weloverwogen, deels onbedoeld en onverwacht. De levensloop van mensen verloopt gelukkig niet meer overwegend gefaseerd – geboren worden, spelen, opgroeien, leren | werken en verdienen |de levensavond – zoals we eerder dachten, maar gedifferentieerd. Ik wens iedereen toe dat zij – zo lang als maar enigszins mogelijk is – hun leven zelf leiden. Zelf de mix bepalen van leren, groeien, spelen, werken, verdienen ontspannen en zorgen.

Mijn levensweg bracht mij de volgende professionele ervaringen:

  • Besturing van maatschappelijke ondernemingen
  • Ondersteuning bij strategieontwikkeling, strategisch denken
  • Trekken en leiden van organisatieverandering
  • Ontwikkelen en versterken van relaties met klantorganisaties en belanghouders
  • Vastgoedvraagstukken in de zorg; scenario’s en beslissingsondersteuning
  • Schrijven – opiniërend – over actuele ontwikkelingen in wonen, welzijn, onderwijs en zorg
  • Toepassing van eigentijdse media
  • Politiek en openbaar bestuur
  • Leiden van congressen, symposia, discussiebijeenkomsten
  • Interviews, socratische vraaggesprekken

Vandaag

21-augustus-2013

Onderdanen

Graag of niet maar onderdanen zijn we allemaal. In eerste instantie doet het woord denken aan totalitaire regimes waar de staat of de vorst de…                      Lees verder Overzicht