Openbaarheid

donderdag 6 juni 2013 | In Vandaag Reacties uitgeschakeld voor Openbaarheid

GroenLinks komt met een initiatief om de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) te vervangen voor een eigentijdser invulling. De huidige wet is van 1991. Wetgeving moet eraan bijdragen dat de Tweede Kamer haar controlerende taak goed kan vervullen. Maar meer nog dat belanghebbende en belangstellende burgers royaal de mogelijkheid krijgen om te achterhalen welke besluiten tot stand zijn gekomen en op grond van welke overwegingen en doorslaggevende argumenten.

Tussen bestuurders en ambtelijke diensten stroomt bij voortduring informatie die er toe dient het meest verkieslijke beleid te voeren. Sommige zaken zijn van vertrouwelijke aard. Bijvoorbeeld omdat ze privé zijn of omdat de staatsveiligheid in het geding is. De moeilijkheid is dat tussen zwart en wit zo veel tinten grijs bestaan. Met andere woorden: er zijn vaak redenen om het zekere van de beslotenheid te verkiezen boven het onzekere van de openbaarheid. Dit verklaart de neiging bij veel bestuurders om terughoudend te zijn.

In het openbaar bestuur draait het om doelmatigheid, rechtmatigheid en gelijkmatigheid. Een eenvoudige samenvatting daarvan is dat de besluiten moeten passen bij wat de wet en regelingen bedoelen. En bij gelijke omstandigheden moeten alle burgers daarop in gelijke mate een beroep kunnen doen. Dat is minder makkelijk dan het lijkt. Hoe meer dat proces zich in de openbaarheid voltrekt, hoe beter te toetsen is of de overheid haar taken adequaat verricht.

Openbaarheid van bestuur is voor bestuurders en ambtenaren niet altijd comfortabel. Maar het hoort bij de rechtszekerheid van burgers en bij het voorkomen van willekeur. Vernieuwde aandacht voor de wet is daarom wel op z’n plaats.

Vandaag

21-augustus-2013

Onderdanen

Graag of niet maar onderdanen zijn we allemaal. In eerste instantie doet het woord denken aan totalitaire regimes waar de staat of de vorst de…                      Lees verder Overzicht