Essays

De 21e eeuw komt nog pas kijken, maar trekt in West Europa tot dusver een vervaarlijk spoor. Er is neiging om ongerust te zijn over de toekomst en dat knaagt aan de ziel. Grote zorgen bestaan over de economie, de euro en vooral over werk en daarmee over de manier waarop mensen in hun eigen bestaan kunnen voorzien. In deze context is veel belang te hechten aan de ondersteuning en versterking van individuele mensen, opdat zij in staat zijn op…
30-juni-2013 | Categorie: Essays | Lees verder | Reacties uitgeschakeld voor Tijd, moderniteit en individualiteit: wie of wat wijst (nog) de weg?

Hospitalisering en hospitality; de twee woorden ontlopen elkaar niet veel. Maar hun betekenissen staan voor een wereld van verschil. In de zorg komen ze beide prominent voor, maar verdragen ze elkaar of moeten we ons eerst toeleggen op betekenissen en achtergronden om pas daarna in staat te zijn deze en andere vragen van een geschikt antwoord te voorzien? Dit onderwerp raakt de kernwaarden en strategie van menigeen zorgonderneming. Niet zozeer hoe die in woorden zijn vervat, veel meer gaat het…
6-mei-2013 | Categorie: Essays | Lees verder | Reacties uitgeschakeld voor Van hospitalisering naar hospitality

Heuse marktwerking of modernistische retoriek

Veruit het grootste deel van mijn werkzame leven bracht ik door in maatschappelijke ondernemingen. Dat moet duiden op een speciale affiniteit en dat voel ik ook zo. Gelijk hoe de hele samenleving doorlopend veranderde, ondervond ook het maatschappelijk middenveld de nodige transities. Eén daarvan is dat marktwerking haar intrede deed. Onlangs maakte ik een college mee waarin de hoogleraar een vergelijking trof tussen de zorgsector en de extreme concurrentiële druk in de vrije markt. Mijn…
9-april-2013 | Categorie: Essays | Lees verder | Reacties uitgeschakeld voor Maatschappelijke organisaties

Nut en noodzaak van een hachelijke missie

Het kabinet heeft het niet makkelijk, maar dat is niks bijzonders. Geen enkel kabinet zou het nu voor de wind gaan. Ik leerde ooit het verandermodel van Kurt Lewin (1890- 1947) dat bestaat uit unfreezing, moving en (re)freezing. De grootste opgave van het kabinet is, dunkt mij, het bewerkstelligen in de volle breedte van de samenleving van het unfreezen: de bewustwording van wat de economische recessie teweeg brengt, nut en noodzaak van een…
20-maart-2013 | Categorie: Essays | Lees verder | Reacties uitgeschakeld voor Bestuurlijke herindeling

Een wijzigende verhouding tussen overheid en samenleving

Bedrijfstakken in volksgezondheid, zorg en welzijn wacht een golf aan bezuinigingen. Het coalitieakkoord tussen VVD en PvdA beloofde dat al, de gezamenlijke brief van 8 februrai 2013 van de twee bewindslieden van VWS schetst inmiddels de richting en vroeg in maart 2013 volgt een nieuwe aankondiging van bezuinigingen. Navenant groeit de behoefte aan een integrale politieke en bestuurlijke visie die op een begrijpelijke, geloofwaardige en activerende manier uitdaagt tot het realiseren van ombuigingen…
13-maart-2013 | Categorie: Essays | Lees verder | Reacties uitgeschakeld voor Anders denken over de toekomst

Vandaag

21-augustus-2013

Onderdanen

Graag of niet maar onderdanen zijn we allemaal. In eerste instantie doet het woord denken aan totalitaire regimes waar de staat of de vorst de…                      Lees verder Overzicht