Economie

dinsdag 30 juli 2013 | In Vandaag Reacties uitgeschakeld voor Economie

De Nederlandse economie krimpt, doet het slecht in vergelijking tot omringende landen, gaat gebukt onder alle bezuinigingen of omdat we te weinig besteden. Voor de meeste mensen is er geen touw aan vast te knopen. Je hoopt dat economen, mensen dus die er voor gestudeerd hebben, behulpzaam zijn om licht in de economische duisternis te scheppen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Zoveel (economen)hoofden, zoveel zinnen en als je naar ze allemaal luistert, treedt zo mogelijk een nog grotere verwarring op.

Dwars door alle beschouwingen en tijdingen heen, blijken enkele begrippen een belangrijke rol te spelen: voorzichtigheid, vertrouwen en perspectief.
In onrustige tijden worden mensen voorzichtig(er); pas op de plaats, hand op de knip, appeltje voor de dorst. Daar is in Nederland voor velen reden toe. Vooral eigen huisbezitters met een, veelal te hoge, hypotheekschuld moeten hun ‘huishoudelijke balans’ op orde zien te krijgen en dat is geen sinecure. Onrust ontstaat ook door verlaagde pensioenuitkeringen. Het wil niet meteen zeggen dat de pensioengerechtigden daardoor in de knel komen, lang niet zelfs, maar het verklaart wel hun terughoudendheid.

Vertrouwen kunnen mensen ontlenen aan een stabiele overheid die rust verschaft en die de huishoudens in staat stelt om hun financiële privédomein in evenwichtig te brengen. Daar hoort niet bij om keer op keer nieuwe overheidsbezuinigingen door te voeren, al helemaal niet door het verhogen van de lastendruk voor de burger in de vorm van bijvoorbeeld hogere BTW, hogere eigen bijdragen in de zorgkosten en hogere onroerende zaakbelasting.

Blijft over het perspectief. We zijn wel weer genegen in actie te komen, durf te tonen en enig risico te nemen als er betere vooruitzichten zijn. Op een baan bijvoorbeeld, op goed onderwijs, op een passende woning, betrouwbaar en prettig te gebruiken openbaar vervoer, een ecologisch verantwoorde ‘Umwelt’ en sociale stabiliteit. Weet het kabinet gelijk waarin het moet investeren.

Voor wat het waard is…

Vandaag

21-augustus-2013

Onderdanen

Graag of niet maar onderdanen zijn we allemaal. In eerste instantie doet het woord denken aan totalitaire regimes waar de staat of de vorst de…                      Lees verder Overzicht